Huurrecht

Bij een dreigende ontbinding van de huurovereenkomst kunt u baat hebben bij een advocaat. Het kantoor treedt voor huurders en voor verhuurders op. Ook in geval van achterstallig onderhoud, huurverhoging of incasso van de huur bent u bij dit kantoor aan het juiste adres.

In het huurrecht wordt een onderscheid gemaakt  tussen consumentenhuur en bedrijfshuur.

Bij huur en verhuur door / aan consumenten kunnen zaken spelen als ontbinding huurovereenkomst, schadevergoeding bij oplevering van de woning en bijvoorbeeld achterstallig onderhoud.

Bedrijfsmatige huur kan bijvoorbeeld geschillen met zich meebrengen in het kader van het einde van de huurovereenkomst of onderhoud van het gehuurde.

In deze en andere kwesties ten aanzien van het huurrecht kan het kantoor u met advies en zo nodig in rechte bijstaan.

Leasing a Home