Kosten

Tarief

De kosten voor zakelijke procedures bedragen € 200,- per uur en het reguliere uurtarief voor familiezaken bedraagt € 175,- per uur, te vermeerderen met BTW. Er worden geen kantoorkosten gerekend. Griffierechten worden apart in rekening gebracht.

Vast bedrag

In een aantal gevallen kunnen we een vaste prijsafspraak maken of kan het uurtarief worden aangepast. Bijvoorbeeld bij een snelle echtscheiding of bij een laag inkomen. Wij zullen altijd eerst bezien of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand. 

Rechtsbijstand

U komt mogelijk in aanmerking voor rechtsbijstand bij een lager inkomen. Het Kantoor is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand, waar de advocaat een aanvraag voor u kan indienen om 'Pro Deo' voor u te procederen. In dat geval kunnen uw kosten beperkt blijven tot een eigen bijdrage en eventuele griffierechten. Voor een volledige uitleg van de kosten bij rechtsbijstand, zie: Raad voor Rechtsbijstand.

Procedure

Intake

Om een beeld te krijgen van uw mogelijkheden en om inzicht te bieden in wat het kantoor voor u kan doen, kunt u een afspraak maken om de inhoud van uw kwestie kort in persoon te bespreken. Zodra duidelijk is wat er dient te gebeuren, zal een dossier worden aangemaakt en kan de zaak worden opgestart. U ontvangt in dat geval een brief met daarin een duidelijke taakomschrijving.

 

De gerechtelijke Procedure

In het geval van een namens u op te starten gerechtelijke procedure zal de advocaat een processtuk opstellen, dat bij de rechtbank wordt ingediend. De wederpartij kan dan eveneens een processtuk indienen, waarna een zitting bij de rechtbank kan volgen. Dit is een vereenvoudigd scenario, nu iedere zaak weer anders is en aanleiding geeft tot een eigen wijze van handelen of procederen. Hoe uw kwestie precies zal kunnen verlopen, zal met u in persoon worden besproken, waarna de noodzakelijke stappen zullen worden gezet.