Huurrecht

 In het huurrecht wordt een onderscheid gemaakt  tussen consumentenhuur en bedrijfshuur.

Bij huur en verhuur door / aan consumenten kunnen zaken spelen als ontbinding huurovereenkomst, schadevergoeding bij oplevering van de woning en bijvoorbeeld achterstallig onderhoud.

Bedrijfsmatige huur kan bijvoorbeeld geschillen met zich meebrengen in het kader van het einde van de huurovereenkomst of onderhoud van het gehuurde.

In deze en andere kwesties ten aanzien van het huurrecht kan het kantoor u met advies en zo nodig in rechte bijstaan.