Echtscheiding, uiteengaan, scheiding, ouderschapspslan

Echtscheiding

Uit elkaar gaan als echtgenoten of partners is vaak een emotievolle gebeurtenis. Om daarbij goed juridisch te worden ondersteund is van groot belang. Wij hebben de precieze kennis in huis om het uiteengaan in de juiste banen te leiden, zowel voor begeleiding bij een Ouderschapsplan, als bij afwikkeling van de huwelijks-gemeenschap en het maken van alimentatieberekeningen.

De procedure

Een echtscheidingsverzoek kan gezamenlijk of éénzijdig bij de rechtbank worden ingediend. In het eerste geval kunt u een echtscheidingsconvenant laten opstellen, zodat de procedure vaak zonder zitting en binnen korte termijn kan worden afgedaan. Een éénzijdig verzoek duurt meestal langer. Heeft u kinderen, dan dient u tegenwoordig verplicht een ouderschapsplan bij het het echtscheidingsverzoek te voegen. Dit kunt u in samenspraak met de advocaat opstellen.

De rechtbank, het proces, de procedure
ouders, ouderschapsplan, omgangsregeling, zorgregeling

 Gezag en Omgang

Indien kinderen tijdens het huwelijk zijn geboren, hebben beide ouders meestal het ouderlijk gezag over de kinderen. Dat betekent dat beide ouders volgens de wet rechten en plichten ten aanzien van de kinderen kunnen uitoefenen, waaronder bijvoorbeeld het door de rechtbank op korte termijn laten vaststellen van een omgangsregeling en  het vragen van vervangende toestemming aan de rechtbank, indien de andere ouder zijn / haar medewerking weigert te verlenen, terwijl dat wel noodzakelijk is in het belang van het kind. Denk hierbij aan de aanvraag voor een paspoort of toestemming om met een kind naar het buitenland te reizen.

In verband met een echtscheiding of in andere gevallen waarbij een relatie is geëindigd, is een ouderschapsplan soms verplicht, maar soms ook gewoon praktisch. Mocht het u als ouders niet lukken dit plan onderling op te stellen dan kunt u de rechtbank laten verzoeken een omgangsregeling met uw kind of kinderen vast te stellen.

 (Kinder)alimentatie

Als ex-echtgeno(o)t(e heeft u mogelijk recht op Partneralimentatie. Indien u daarvoor een aanvraag bij de rechtbank wilt indienen kan dat ook na een echtscheidingsprocedure. u als alimentatiegerechtigde kunt dit verzoek doen, maar bent u (mogelijk) alimentatieplichtig, dan kunt u zich ook verweren tegen een verzoek dat door de andere echtgeno(o)t(e) is ingediend.

 

De ouder van een bij hem of haar wonend kind kan de andere ouder om Kinderalimentatie vragen. Ook indien geen sprake was van huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst.

Het kantoor kan een Alimentatieberekening voor u maken met behulp van het door de rechtbank gehanteerde rekenprogramma. Daardoor kunt u zien of u in aanmerking komt voor Partner- en / of Kinderalimentatie of hoeveel u (als alimentatieplichtige) dient te betalen.

 

Alimentatie berekenen, partneralimentatie, kinderalimentatie
De Raad voor de Kinderbescherming, De Raad

OTS / UHP door de Raad voor de Kinderbescherming

In geval van (dreigende) ondertoezichtstelling en / of uithuisplaatsing van uw kinderen, kan het verstandig zijn om u door een advocaat bij de behandeling van het verzoekschrift ter zitting te laten vertegenwoordigen. Bij spoeduithuisplaatsingen dient vaak snel te worden gehandeld, nu de zaak dan binnen zeer korte tijd op zitting komt. Ook kan een advocaat voor u om opheffing van OTS en / of UHP verzoeken. Het kantoor staat u daarin graag bij.