Legal Advice

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht draaien de belangrijkste onderdelen om het al dan niet bestaan van een formele arbeidsverhouding of de beëindiging daarvan, dan wel om de financiële aspecten in verband met het bestaan of juist beëindigen van deze arbeidsrelatie. Wij staan hierin werkgevers, zowel als werknemers bij.

 

Arbeidsrelatie

Ook al hebben werkgever en werknemen hier nooit iets over op papier gezet, dan kan er toch sprake zijn van een geldende arbeids-overeenkomst. Deze kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gelden. Deze overeenkomst kan eveneens eindigen, bijvoorbeeld doordat de bepaalde tijd is verlopen of door opzegging of door ontslag of door wederzijdse ontbinding. Bij geschillen ten aanzien van deze onderwerpen, staat het kantoor u graag bij.

Legal Advice
 

Loon en ontslagvergoeding

Terzake nakoming van de loonbetalingsverplichting in het kader van de geldende arbeidsovereenkomst, maar ook bij een transitievergoeding of een billijke vergoeding in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, staat het kantoor partijen van beide zijden bij. U kunt het formulier op de contactpagina invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Legal Advice